Det finns många olika saker vi kan koppla till läroplanen genom vår blogg. T ex ” Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.” ( läroplanen sid 76)

” Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i ett sammanhang där språket används.” ( läroplanen sid 76)

Att använda bloggen som en plattform för vårt projekt med skolan i Poisy  kan undervisningen ”…stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.” ( läroplanen sid 76)