Hej!

Texten till den här om-sidan kan delas in i tre delar. Den första är en anteckning från hösten 2011 när jag började blogga för första gången. Den andra är från januari 2014 när jag kommit igång med  franskablogg nummer två och den tredje är från februari 2016 då två franskaklasser på Stora Högaskolan är knutna till bloggen och vi kommer också att använda den som ett redskap i ett projektutbyte med en skola i Poisy, Frankrike.

Höstterminen 2011

Sedan höstterminen 2010 har eleverna på Stora Högaskolan år 6-9 varsin i-pad och vi lärare en Macbook dator. Vi har lyssnat till föreläsare och gått kurser i hur vi kan använda våra datorer på bästa sätt. Att få en i-pad/ dator har verkligen varit ett lyft för mig som pedagog. Jag har blivit orädd för tekniken, vågat börja upptäcka datorns fantastiska möjligheter. Jag känner mig ganska stolt över det jag lärt mig – och framförallt detta; Att inte vara rädd utan att våga. Jag ser redan stora fördelar med att använda datorn som ett hjälpverktyg när mina elever skriver. De skriver mer, de tar emot respons, de ändrar, utvecklar och blir helt enkelt bättre skribenter. Men datorns möjligheter måste ju vara mer än så. Hur ska vi kunna använda den som ett pedagogiskt hjälpmedel på bästa sätt? Jag hörde talas om webbstjärnan  för första gången våren 2011 när  när en kollega till mig, Annika Bengtsson och hennes klass, vann andra pris i Webbstjärnan F-6 för deras webbtidning Klassrumsnytt. Så småningom växte tanken fram att börja blogga med min franskagrupp i årskurs 8. Vi hade så smått börjat pratat om att försöka åka till Frankrike i nian, helst i ett utbytesprojekt tillsammans med en fransk klass. Vad kunde då vara bättre än att börja blogga för att kommunicera med en klass i Frankrike. Vi kom igång med bloggen i november 2011. Då bestämde vi oss också för att försöka vara med i Webbstjärnans tävling. Jag hade själv aldrig bloggat, men i gruppen fanns några tjejer som hade erfarenhet av att blogga. Här började också en trevande resa i ett nytt sätt att jobba pedagogiskt. Hur skulle idéen presenteras för klassen? Hur skulle vi jobba med det? Hur skulle alla kunna vara delaktiga? Vilket var syftet med vår blogg, hur skulle strukturen se ut och vilket innehåll skulle bloggen ha? Frågorna var och är många och jag kan känna att vi fortfarande är trevande nybörjare. Är det här ett bra sätt att lära sig franska? Vilka är fördelarna med att arbeta på det här sättet jämfört med ett mer traditionellt arbetssätt? Jag hoppas att få återkomma och berätta mera när vi får rutin på det hela. Nästa steg är att bli mer förtrogna med Upphovsrättsfrågan. Lära oss mer om Creative Commons och vilka skyldigheter vi har som bloggare när vi använder bilder. Även här är både jag och eleverna nybörjare. Det är verkligen jättebra att Webbstjärnan finns så att vi på ett roligt och kreativt sätt kan lära oss mer om upphovsrätt etc.

Åsa

Vårterminen 2014

Min franskaklass som jag började blogga med hösten 2011 har slutat nian. I höstas tog jag emot en ny sexa med tjugo glada, entusiastiska elever. Jag bestämde mig ganska snabbt för att börja blogga även med den här klassen. Målsättningen är att den här bloggen ska bli ännu bättre. Att det verkligen ska bli ett levande arbetsredskap som vi alla har glädje av och kan använda oss av på olika sätt för att levandegöra pedagogik, didaktik och vara en plattform för kommunikation och kunskap. Målsättningen är också att alla elever  i den här gruppen ska bli aktiva bloggare som också har kunskap om upphovsrätt, vilka bilder vi kan använda oss av och hur vi blir kritiska granskare av webbsidor.

Sedan hösten 2011 har jag gått flera kurser i webbstjärnans regi. Jag har genomfört webb-baserade kurser i webbstjärnans regi. Jag kan en hel del mer om bloggande nu, men har fortfarande massor att lära om hur bl a alla verktyg i WordPress fungerar. Jag har god hjälp av de YouTube – filmer från webbstjärnan som ligger ute på nätet.

Så fort vi ska lägga ut något på nätet pratar vi om upphovsrätt och vad man får lov till och vad man inte får lov till.

Det är kul att ha en blogg där vi publicerar det vi producerar och där vi kan se vår språkutveckling från det att vi började med franska i år 6 tills vi slutar efter år 9. Det är bra att ha alla läxor samlade på ett ställe där vi lätt kan hitta dem och det är roligt att kunna sprida vad vi gör på fransklektionerna till föräldrar och andra intresserade.

Åsa, Stora Högaskolan 15 januari 2014.

Februari 2016

Sedan höstterminen 2015 är nu två klasser knutna till franskabloggen. Vi har också börjat ett samarbete med en skola i Poisy, Frankrike. Vår målsättning är att använda bloggen som ett verktyg i kommunikationen med eleverna i Poisy. Spännande att veta att det finns ” riktiga” mottagare där ute. Genom bloggen kommer vi att kunna kommunicera, lära oss mera om varandra och våra länder. Vi kommer att stärka den ”europeiska dimensionen”. Vi har också sökt Erasmus+ pengar för att kunna påbörja ett projekt med skolan i Poisy, främst genom jobbskuggning, men så småningom förhoppningsvis också genom elevutbyten.

När det gäller upphovsrätt så har vi mestadels använt eget material. I de fall vi tagit bilder från nätet har det varit sidor där det är fritt att hämta bilder från. Vi har pratat om vikten av att inte ta bilder hur som helst från nätet och eleverna har visat mig var de tagit sina bilder från.

Alla elever är redaktörer på bloggen och lägger in sina egna inlägg.

Vi har lärt oss att det är noga att läsa igenom vårt arbete så det blir rätt eftersom många kommer att kunna se det. Vi har lärt oss hur vi gör inlägg, bäddar in filmer, jag jobbar med en blogg som ett skolverktyg helt enkelt.

 

 

/ Åsa februari 2016