Läsläxa sidan 6 – 9. Läs på flera gånger så du får fint flyt.

Verbet aller. Finns på Quizet:

https://quizlet.com/104337480/aller-ska-resa-ga-flash-cards/

Bonne Chance