https://quizlet.com/179404619/possessiva-pronomen-flash-cards/?new

Ni ska också kunna fråga frågor om någons familj och berätta om er egen.

Bonne Chance!