Välkommen tillbaka till ett nytt läsår och Année 7. Läxorna ( les devoirs)  hittar ni under läxfliken.

// Åsa